Laten groeien en bloeien.

Mijn kracht ligt in business development. Of, in mijn eigen woorden, mensen en organisaties laten groeien en bloeien. Dat valt in mijn aanbod onder drie soorten diensten te verdelen:

Adviseren en begeleiden van ondernemers die vastzitten of willen groeien

Hierbij uitgaande van groei in de zin van waardevolle vooruitgang en een ontwikkeling richting een steviger fundament. Een omgeving waar meer energie ontstaat en er bestaansrecht is. Betrokkenen trots zijn op wat ze doen en daaruit primair het geluk halen. Daar voornamelijk op sturen. Soms investeer ik mee in de organisatie van de ondernemer. Zowel qua tijd als qua geld. Zoals mijn deelneming in www.DeOntwikkelstudio.com en daaruit voortvloeiend www.TopsportNetwerk.com

Gids voor verandermanagement en leiderschapsontwikkeling

Het begeleiden van verandervraagstukken bij organisaties, met de nadruk op implementatie van inclusieve strategie. Uitgaande van de inzet van de diverse talenten en vermogens van mensen binnen een organisatie. Een breed draagvlak doen helpen ontstaan voor verandering waarbij alle lagen van de organisatie ook actief bijdragen in zowel de planvorming als de uitvoering. Ongeacht leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst. Hiervoor werk ik nauw samen met GroupMapping, het allerbeste bureau in Nederland op dit gebied en waarmee ik al meer dan 15 jaar concepten deel. Sinds 1 oktober 2022 ben ik als Associate Partner aan www.GroupMapping.org.

Adviseur, coach, toezichthouder

Vanuit kennis en ervaring organisaties helpen in professionalisering, ontwikkeling en het onderhouden van een gezonde bedrijfsvoering. Dit doe ik door kennis en ervaring in te brengen die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan. Zoals bij PPC in de formele rol van commissaris, bij FC Utrecht als lid van een adviesraad en tot voor kort bij JPCars in een advies/interim director rol.

"Echt goed advies vraagt om onafhankelijkheid
en de oprechte intentie om de klant leidend te laten zijn”

Doorontwikkeling Start-up en ontstaan TopsportNetwerk
De OntwikkelStudio en TopsportNetwerk

De Ontwikkelstudio vindt dat topsporters voor, tijdens en na hun carrière buiten het sportveld de juiste begeleiding verdienen. De mens achter de sporter staat hierbij centraal. Waar moet je hierbij aan denken? Veel topsporters hebben geen fullprof status en hebben tijdens hun actieve topsportcarrière al andere inkomstenbronnen nodig om in het levensonderhoud te voorzien. Dit wordt duale carrière genoemd. Jonge talenten hebben te maken met keuzes in de combinatie tussen topsport en school of topsport en een (bij)baan. Of denk aan sporters die na hun carrière in een sportorganisatie stappen willen maken. De OntwikkelStudio helpt de sporter zijn of haar doelen scherp te krijgen in een persoonlijk ontwikkelpad.  Dat geeft rust en focus. Als meewerkend aandeelhouder help ik in de groei en ontwikkeling van de Ontwikkelstudio en richt ik mij vooral op de kwaliteit van de dienstverlening en de verbinding met het bedrijfsleven. Hieruit voort is TopsportNetwerk ontstaan. Dit bureau is met name gericht op de duale carrière van de topsporter. TopsportNetwerk biedt een ontmoetingsplaats voor topsporters en organisaties. Op een speciaal ontwikkeld platform kunnen zij elkaar vinden. Alle activiteiten zijn erop gericht de mensen en organisaties die zijn aangesloten op een waardevolle manier met elkaar in verbinding te brengen en gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Voor de topsporter een mooie opstap naar een carrière buiten de sport, voor het bedrijfsleven het in huis halen van mensen met discipline en doorzettingsvermogen.

“Paul heeft sterke commerciële kwaliteiten en een breed netwerk. Ik waardeer Paul zijn out-of-the -box aanpak met lef."

Lucienne Willems
Opleider Cruyff Academy en zelfstandig ondernemer in de sport

Gun ook jouw organisatie de mensgerichte aanpak van DINP.

Bel gerust gelijk even.

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.
Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.