Samen naar fundamentele verbetering.

Consultancy kent veel vrijheden en relatief weinig verantwoordelijkheden. In termen van geld verdient het goed en als er succes is bij de klant, deel je daar als consultant in mee. Pakt iets minder goed uit, dan zijn de consequenties voornamelijk voor de klant. Hoe kan dat anders?

Door van een benadering uit te gaan die niet vrijblijvend is. Niet voor de klant, maar ook niet voor mijzelf. Ik hecht er waarde aan betrokken te zijn, dit kan niet in een rol vanaf de zijlijn. Dit lijkt haaks te staan op onafhankelijk advies maar het is in mijn manier van kijken de succesfactor voor het bieden van hulp naar goede organisatieontwikkeling.

Kan Dinp mijn organisatie helpen?

Voor strakke verbetertrajecten gericht op snelle efficiëncy en productiviteit ben je bij mij niet aan het goede adres. We zijn daar in het bedrijfsleven nogal in doorgeslagen. We passen het nu toe op plaatsen waarvoor het niet bedacht is, waar het simpelweg voor de langere termijn niet past. Het geeft op de korte termijn verbetering, maar verderop in de tijd leidt het vaak tot een moeilijk oplosbare verslechtering. In mijn ogen wordt daarmee in een organisatie veel weggesneden wat ertoe doet en ontstaat een steeds ‘schralere’ omgeving.

Juist die langere termijn is waar we met elkaar naar toe willen, fundamentele verbetering dus. Om hierbij te helpen is het basisbeginsel het ontwikkelen van visie over de toekomst van de klant. ‘Zonder 1% visie is de 99% inspanning nutteloos’; een gevleugelde uitspraak van mijn leermeester Pieter De Boer. Dus dat betekent een gedegen inleving in de strategie; is het haalbaar en wat is er nodig om dit te bewerkstelligen?

Waar het waarde toevoegt, maak ik gebruik van methodieken en technieken zoals NLP, Transactionele Analyse, Theory U, Design Thinking, Systemisch werken en het Creative Proces Model, zoals dat onder meer ook bij GroupMapping wordt toegepast.

Mensgerichte aanpak

Bij deze werkwijze is de mensgerichte aanpak leidend. Niet snel een oordeel vellen over een situatie, organisatie of persoon, maar eerst de moeite nemen te begrijpen hoe een situatie ontstaat en wat er in wisselwerking gebeurt. Hier komt de filosofie van Theory U om de hoek kijken. Hierin wordt gesteld dat alle kennis in principe in een organisatie voorhanden is en mensen, als ze op de juiste intrinsieke motivatie geraakt worden, tot de beste oplossingen en ontwikkelingen komen.

Solidariteit

Ook solidariteit is een belangrijk uitgangspunt in mijn benadering. Het principe van geven en nemen. Door efficiëncyslagen worden bedrijfsonderdelen en rollen steeds explicieter en autonomer. Dat past bij de wens om alles meetbaar te maken. Maar de lasten en de lusten vallen meestal niet op dezelfde plek. Dat los je alleen op door solidariteit toe te passen. Pas dan is verandering en ontwikkeling succesvol en duurzaam.

Hoe?

Mijn werkwijze beoogt in korte tijd op een inspirerende en reële manier overzicht te geven en lonkende perspectieven te ontwikkelen. Om daarna inzichten en voorkeuren samen te brengen en de daarbij benodigde besluiten te nemen. Hierbij is het belangrijk ook met de voeten in de klei te gaan staan, de facetten van implementatie aan te raken, zodat ik betrokkenen beter begrijp en de juiste taal spreek. Het streven is altijd realisatie van duurzame structurele verbeteringen. Verjonging en vernieuwing van werkwijzen, mede op basis van digitalisering, zijn hierbij belangrijke succesfactoren.

Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.
Een voorbeeld uit de praktijk
Programma directeur Jaarbeurs 3.0
Koninklijke Jaarbeurs

Faciliteren van de directie met betrekking tot het ontwerpen en ontwikkelen van één nieuwe Jaarbeurs visie, strategie en organisatie. Met als doel vier grote organisatieonderdelen naar één juridische structuur te integreren. Vervolgens de adviesaanvraag opgezet en de directie begeleid in dit proces richting de OR en medewerkers. Parallel aan de nieuwe structuur mede leiding gegeven aan het implementeren van een efficiëntere organisatie met een structurele reductie in kosten (8 mln). Het inrichten van ‘het nieuwe werken’ en de introductie van nieuwe klantportalen waren hierin belangrijke bouwstenen. Vervolgens als programma directeur aangesteld voor de verdere implementatie van het Jaarbeurs 3.0 programma.

“Paul onderscheidt zichzelf door zich niet alleen op het proces maar vooral ook op de mens kant te richten.”

Marloes van den Berg
Chief Sustainability Officer
Koninklijke Jaarbeurs

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.
Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.