Samen naar fundamentele verbetering.
Samen naar
fundamentele
verbetering.

Mensgerichte aanpak
In mijn werkwijze is de mensgerichte aanpak leidend. Niet snel een oordeel vellen over een situatie, organisatie of persoon, maar eerst de moeite nemen te begrijpen hoe een situatie ontstaat en wat er in wisselwerking gebeurt. Ik geloof in de filosofie van Theory U dat alle kennis in principe in een organisatie voorhanden is en mensen, als ze op de juiste intrinsieke motivatie geraakt worden, tot de beste oplossingen en ontwikkelingen komen.

Hoe kan Dinp mijn organisatie helpen?

Tekst volgt.

Mensgerichte aanpak

In mijn werkwijze is de mensgerichte aanpak leidend. Niet snel een oordeel vellen over een situatie, organisatie of persoon, maar eerst de moeite nemen te begrijpen hoe een situatie ontstaat en wat er in wisselwerking gebeurt. Ik geloof in de filosofie van Theory U dat alle kennis in principe in een organisatie voorhanden is en mensen, als ze op de juiste intrinsieke motivatie geraakt worden, tot de beste oplossingen en ontwikkelingen komen.

Solidariteit

Ook solidariteit is een belangrijk uitgangspunt in mijn benadering. Het principe van geven en nemen. Door efficiencyslagen worden bedrijfsonderdelen en rollen steeds explicieter en autonomer. Dat past bij de wens om alles meetbaar te maken. Maar de lasten en de lusten vallen meestal niet op dezelfde plek. Dat los je alleen op door solidariteit toe te passen. Pas dan is verandering en ontwikkeling succesvol en duurzaam.

Hoe

Ik ben graag persoonlijk betrokken. Idealiter is mijn ‘skin in the game’, zoals dat zo mooi heet. Uitsluitend een rol vanaf de zijlijn vind ik lastig. Ook typerend voor mij: ik zoek altijd nieuwe uitdagingen, ben creatief en werk met passie.

Visie en strategie toets ik op haalbaarheid en processen richt ik zo in, dat betrokkenen deze zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren. Dat doe ik door te inspireren, realiteitszin in te brengen, draagvlak te creëren en bovenal ook plezier te hebben. Zo bied ik verandervermogen en realisatiekracht in de context.

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door in korte tijd overzicht te geven en lonkende perspectieven te ontwikkelen. Vervolgens breng ik inzichten en voorkeuren samen en zorg ik dat benodigde besluiten worden genomen. Voor mij is het belangrijk ook met regelmaat met de voeten in de klei te gaan staan, de facetten van implementatie aan te raken, zodat ik betrokkenen beter begrijp en de juiste taal spreek. Ik streef altijd naar realisatie van structurele verbeteringen op de lange termijn. Fundamentele verbeteringen dus. Verjonging en vernieuwing van werkwijzen, mede op basis van digitalisering, zijn voor mij belangrijke succesfactoren.

Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.

“Paul heeft sterke commerciële kwaliteiten en een breed netwerk. Ik waardeer Paul zijn out-of-the -box aanpak met lef."

Lucienne Willems
Opleider Cruyff Academy en zelfstandig
ondernemer in de sport

Investeerder en adviseur doorontwikkeling Start-up

De Ontwikkelstudio

De Ontwikkelstudio vindt dat topsporters voor, tijdens en na hun carrière buiten het sportveld de juiste begeleiding verdienen. Veel topsporters hebben geen fullprof status en hebben tijdens hun actieve topsportcarrière al andere inkomstenbronnen nodig om in het levensonderhoud te voorzien. Dit wordt duale carrière genoemd. Ook jonge talenten hebben te maken met deze duale carrière maar dan betreft het bijvoorbeeld de combinatie tussen topsport en school en topsport en een bijbaan. Daarnaast zijn er de topsporters die na hun topsportcarrière in het bedrijfsleven danwel in een sportorganisatie stappen willen maken. De Ontwikkelstudio is erin gespecialiseerd een duale carrière met de mens achter de sporter te ontwikkelen. Als meewerkend aandeelhouder help ik in de groei en ontwikkeling van De Ontwikkelstudio en richt ik mij vooral ook op de kwaliteit van de dienstverlening en de verbinding naar het bedrijfsleven.

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.