Dinp.
adviseert, verbindt,
implementeert.

DINP richt zich op de ontwikkeling van mens en organisatie. Of, in mijn eigen woorden, mensen en organisaties laten groeien en bloeien. Met waardevolle vooruitgang als belangrijkste definitie voor groei.

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

Ik ben op mijn best wanneer organisaties nieuwe groeiperspectieven nodig hebben. Daarbij kijk ik vooral naar de mens en de toegevoegde waarde voor de omgeving. In mijn benadering staat de menselijke maat centraal. Solidariteit, samenhang, wisselwerking en ruimte voor plezier zijn de belangrijkste kenmerken van mijn aanpak.

Ik ga sámen met mensen aan de slag, ben een verbinder en geef veiligheid en vertrouwen. Dat kan alleen als ik de menselijke maat kan toepassen. Ik verbind mij graag persoonlijk aan een opdracht. Betrokkenheid, geen advies vanaf de zijlijn. Idealiter is mijn ‘skin in the game’, zoals dat zo mooi heet.
Echt goed advies vraagt bovendien om onafhankelijkheid en de oprechte intentie om de klant leidend te laten zijn, om echte verbinding met de doelen van de cliënt. Wat doet ertoe voor de betrokkenen? En in welke mate? Passend en in de context ontwikkelen dus.

Als het toegevoegde waarde geeft of nodig is, werk ik nauw samen met specialisten uit mijn netwerk.

Benieuwd wat DINP voor jouw organisatie kan betekenen?
Ik kom graag persoonlijk kennismaken.

Mensen en organisaties laten groeien en bloeien.
Met waardevolle vooruitgang als belangrijkste definitie voor groei.

Drijfveren

op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Werkwijze

Solidariteit, samenhang en menselijke maat zijn belangrijke uitgangspunten.

Aanbod

Echt goed advies vraagt om onafhankelijkheid en de oprechte intentie om de klant leidend te laten zijn.

Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

In mijn werkwijze is de mensgerichte aanpak leidend. Niet snel een oordeel vellen over een situatie, organisatie of persoon, maar eerst de moeite nemen te begrijpen hoe een situatie ontstaat en wat er in wisselwerking gebeurt. 
Een voorbeeld uit de praktijk
Ontwikkeling Head Office Functions (HoF)
Nationale-Nederlanden

Een belangrijk onderdeel van de Nationale-Nederlanden organisatie is de afdeling Head Office Group Functions. Een afdeling van ruim 300 medewerkers die ervoor zorgt dat de basissystemen voor de bedrijfsvoering van Nationale-Nederlanden blijven draaien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Finance en HR.

De opdrachtgever wilde graag een volgende fase in de ontwikkeling van de afdeling realiseren. In het bijzonder met betrekking tot een herkenbare identiteit, een betere samenwerking en een verdere professionalisering. In de context van een organisatieonderdeel waar veel samenvoegingen zijn geweest en er een enorme diversiteit aan nationaliteiten onder de medewerkers bestaat.

Aan de hand van verschillende werksessies met het managementteam is er een herijking en herformulering doorgevoerd op de identiteit. Vervolgens hebben wij een ontwikkelplan opgezet met allerlei verbeterprojecten. Belangrijk uitgangspunt was medewerkers nauw te betrekken met als resultaat dat alle doelen zijn bereikt en de medewerker tevredenheid en betrokkenheid enorm is gegroeid.

"Paul is een gepassioneerde en betrokken adviseur op het vlak van ondernemen en organisatieontwikkeling."

John van Iersel
CIO Head Office Functions & Infrastructure
Nationale-Nederlanden

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.
Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.