Dinp.
adviseert, verbindt,
implementeert.

DINP richt zich op de ontwikkeling van mens en organisatie. Of, in mijn eigen woorden, mensen en organisaties laten groeien en bloeien. Met waardevolle vooruitgang als belangrijkste definitie voor groei.

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

Organisaties die succesvol zijn moeten in staat zijn zich continu aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je moet keuzes maken, besluiten nemen. Past wat je doet nog wel bij wat er van je gevraagd wordt? Ben je in staat te reflecteren naar je eigen handelen?

Of staat jouw organisatie op het punt te groeien? Dit brengt met zich mee anders naar de bedrijfsvoering te kijken, verwachtingen bij te stellen. Maar wat te doen als je het groter geheel niet duidelijk voor je ziet, als je zoekt naar welke richting je in moet slaan? Of als je binnen een grote organisatie het roer om moet gooien of nieuwe projecten moet opstarten in een omgeving waar alles al georganiseerd is en verandering over meerdere schijven gaat?

Graag denk ik mee met organisaties, leidinggevenden en medewerkers, om te helpen bij deze vraagstukken. Met als doel overzicht te geven en inzicht te creëren, zodat vanuit de eigen omgeving resultaten bereikt kunnen worden, gebaseerd op de fundering van de organisatie.

Hoe gaat dat in zijn werk? Goed advies vraagt om onafhankelijkheid en de oprechte intentie om de klant leidend te laten zijn, om echte verbinding met de doelen van de cliënt. Wat doet ertoe voor de betrokkenen? En in welke mate? Passend en in de context ontwikkelen dus.

Voor het bieden van nieuwe groeiperspectieven kijk ik vooral naar de mens en de toegevoegde waarde voor de omgeving. In deze benadering staat de menselijke maat centraal. Solidariteit, samenhang, wisselwerking en ruimte voor plezier zijn daarbij de belangrijkste kenmerken.

Dit kan alleen groeien in een omgeving waarin veiligheid en vertrouwen gevoeld wordt. Dus vind ik mijn persoonlijke (ver)binding binnen een opdracht met de klant essentieel; sámen met mensen aan de slag. Betrokkenheid, geen advies vanaf de zijlijn. Zoals dat zo mooi heet met de ‘skin in the game’.

Benieuwd wat DINP voor jouw organisatie kan betekenen?

Mensen en organisaties laten groeien en bloeien.
Met waardevolle vooruitgang als belangrijkste definitie voor groei.

Drijfveren

op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Werkwijze

Solidariteit, samenhang en menselijke maat zijn belangrijke uitgangspunten.

Aanbod

Echt goed advies vraagt om onafhankelijkheid en de oprechte intentie om de klant leidend te laten zijn.

Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.

In mijn werkwijze is de mensgerichte aanpak leidend. Niet snel een oordeel vellen over een situatie, organisatie of persoon, maar eerst de moeite nemen te begrijpen hoe een situatie ontstaat en wat er in wisselwerking gebeurt. 
Een voorbeeld uit de praktijk
Ontwikkeling Head Office Functions (HoF)
Nationale-Nederlanden

Een belangrijk onderdeel van de Nationale-Nederlanden organisatie is de afdeling Head Office Group Functions. Een afdeling van ruim 300 medewerkers die ervoor zorgt dat de basissystemen voor de bedrijfsvoering van Nationale-Nederlanden blijven draaien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Finance en HR.

De opdrachtgever wilde graag een volgende fase in de ontwikkeling van de afdeling realiseren. In het bijzonder met betrekking tot een herkenbare identiteit, een betere samenwerking en een verdere professionalisering. In de context van een organisatieonderdeel waar veel samenvoegingen zijn geweest en er een enorme diversiteit aan nationaliteiten onder de medewerkers bestaat.

Aan de hand van verschillende werksessies met het managementteam is er een herijking en herformulering doorgevoerd op de identiteit. Vervolgens hebben wij een ontwikkelplan opgezet met allerlei verbeterprojecten. Belangrijk uitgangspunt was medewerkers nauw te betrekken met als resultaat dat alle doelen zijn bereikt en de medewerker tevredenheid en betrokkenheid enorm is gegroeid.

"Paul is een gepassioneerde en betrokken adviseur op het vlak van ondernemen en organisatieontwikkeling."

John van Iersel
CIO Head Office Functions & Infrastructure
Nationale-Nederlanden

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.
Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.