Ontwikkelen vraagt om de juiste randvoorwaaarden.
Visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Jezelf blijven ontwikkelen is mijn allerbelangrijkste drijfveer in het leven. Een mooi passend motto daarbij is: ‘als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Misschien is dat voor jou prima, maar realiteit is ook dat er in een mensenleven continue verandering plaatsvindt en je daarmee steeds weer moet kunnen omgaan. In mijn ogen kan dat alleen op een gezonde en duurzame manier door mee te bewegen en je daarin telkens passend te ontwikkelen*.

*In het kader van ‘practice what you preach’ heb ik mijn eigen basis o.a. verder mogen ontwikkelen door een leergang Bedrijfskunde te volgen aan de Erasmus Universiteit en öpleidingen bij het SIOO (Veranderkunde) en Phoenix (3-jarige opleiding psychologie- en coaching). Het mooiste is echter om anderen in opleiding te kunnen inspireren, zoals bijvoorbeeld in de rol als gastdocent, aan de Universiteit van Twente in de postdoctorale studie Public Management.

Passend en in de context ontwikkelen

Met passend ontwikkelen is de context waarin dat gebeurt leidend. Dat betekent per definitie ook dat in het leven privé en zakelijk altijd met elkaar vermengd zijn. Of, een abstractieniveau hoger beschouwd, de mens een psychosomatische eenheid is van fysieke, mentale, sociale en spirituele aspecten. Zoals Louis van Gaal dat zo mooi heeft verwoord in zijn visie van de totaalmens.

Passend en in de context ontwikkelen betekent daarbij dat dit in verbinding is met een omgeving. Dat er altijd sprake is van wisselwerking en er veel variabelen zijn. Het is de kunst deze variabelen in de juiste wisselwerking met de omgeving en situatie te kunnen waarnemen, deze op de juiste waarde te schatten en er een andere beweging op te vinden. Daarbij staan verschillende vragen centraal, zoals: Wat doet ertoe voor de betrokkenen? En in welke mate? Ik streef ernaar daarmee met speelsheid om te gaan. Dat geeft ruimte om te onderzoeken en te proberen.

Ontwikkelen vraagt om de juiste randvoorwaarden

Wat opvalt binnen het bedrijfsleven is dat organisaties in veel situaties de juiste randvoorwaarden niet weten te bieden voor ontwikkeling. Althans, niet binnen een omgeving die de juiste voedingsbodem hiertoe geeft. Op die manier raken we veel kwijt van wat er voor mensen toe doet.

Reden is dat we vrijwel alles zijn gaan waarderen en uitdrukken in geld. En we door digitalisering en dataficering ook steeds meer ‘fact based’ sturen. We willen graag dat alles meetbaar is. Daarbij sturen we veelal op basis van macht en positie, geven we leiding op basis van controle en lijkt er ook geen geduld meer te zijn. Veel moet in het nú en is korte termijn gedreven. Daarmee wordt er veel ruimte ontnomen voor de medewerkers. Het zijn omstandigheden en factoren die ruimte wégnemen in plaats van ruimte géven. Er wordt feitelijk vanuit wantrouwen gehandeld in plaats van vertrouwen.

In mijn overtuiging zijn ruimte, vertrouwen en intuïtie juist de belangrijkste ingrediënten voor ontwikkeling en innovatie. Dit spanningsveld doorbreken en in balans krijgen is daarom een belangrijk onderwerp in mijn benadering.

Een voorbeeld uit de praktijk
Herijking organisatiestructuur gehandicaptenzorginstelling

Mede als gevolg van personele wisselingen in de Zideris organisatie wilde de Raad van Bestuur een plaatsbepaling doorvoeren. Zideris is een gehandicapten-zorginstelling die onderdeel uitmaakt van Stichting De Opbouw. Naast een analyse van de organisatiestructuur en teamdynamiek binnen het leiderschapsteam was er de behoefte de strategie te herijken en dit door te vertalen naar een hernieuwd plan van aanpak.

Doormiddel van interviews, een adviesrapport en een tweedaagse werksessie hebben we dit in bijzonder korte tijd met het managementteam van Zideris en andere belanghebbenden uit De Opbouw organisatie gerealiseerd.

“Paul is iemand die op alle niveaus uit de voeten kan. Zijn aanpak kenmerkt zich door zijn betrokkenheid en voortvarendheid”

Ronald Bik
Lid Raad van Bestuur
stichting De Opbouw

dinp. Organisatieontwikkeling met een menselijke maat.
Ook iets voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op.